KÖYÜMÜZDEN YETİŞENLER

ERDOĞAN BAYRAKTAR

ÖZGEÇMİŞİ VE MESLEKİ KARİYERİ

2017 Temmuz Ayı İtibarı İle Kırıkkale Baş Savcılık Görevine Atanmıştır.

CEVDET AYAN

ÖZGEÇMİŞİ VE MESLEKİ KARİYERİ

1950 yılında ÇANKIRI- ORTA İlçesi KAYIÖREN Köyünde doğdu.

1972 yılında Ankara İHL ve Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi.

1978 yılında Maliye Bakanlığında girdiği sınavı birincilikle kazanarak,

Devlet İhale Dairesinde Bütçe Uzman Yardımcılığı görevine başladı ve bu görevde iki yıl staj yaparak devlet ihaleleri konusunda uzmanlaştı.

1983 yılında Maliye Bakanlığında yeterlilik sınavını birincilikle kazanarak Muhasebat Kontrolorü oldu.

1985-1986 yıllarında Milli Egitim Bakanlığında Bakan Özel Müşaviri olarak görev yaptı.

1987-1990 yıllarında Başbakanlıkta, Devlet Bakanlıklarında Bakan Müşaviri olarak çalıştı.

1987-1990 yıllarında PETKİM-ALPET A.Ş.'de Denetim Kurulu üyeliği yaptı.

1991 yılında TÜBİTAK'ta Murakıplar Kurulu üyeliğinde bulundu.

1989-1991 yıllarında Başbakanlık Kıbrıs İşleri Müşavirliğini yürüttü.

1991-1992 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Lefkoşa Büyükelçiliğinde Uzman Müşavir olarak görev yaptı.

1992-1994 yıllarında Maliye Bakanlığında Muhasebat Başkontrolörü olarak görev ifa etti.

1994-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde Denetim Birimi Başkanlığı’nı yürüttü.

1997 yılında, Maliye Bakanlığı’nda Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri (TASİŞ) Genel Müdürü olarak görev yaptı.

1998-2000 yılları arasında tekrar Muhasebat Başkontrolorü olarak çalıştı.

2000 yılı Temmuz ayında emekli oldu.

Halen Konut Yapı Kooperatiflerinde yöneticilik yapmaktadır.

Devlet Memurlarının Sosyal Hakları konusunda tez hazırladı.

Devlet İhale Harcama ve Gelir mevzuatı teftiş denetim inceleme ve soruşturma usulleri konusunda üç yıl süreyle staj yaptı.

Başbakanlıktaki Müşvirliği esnasında Petrokimya Gübre Çimento sanayileri Devlet İstatistik TRT TSE Anadolu Ajansı Basın Yayın TÜBİTAK gibi kuruluşlarla ilgilendi.

Başbakanlıkta Türrkiye'nin Kıbrısla ilgili ekonomik ve sosyal konularında Müşavirlik yaptı.

Maliye Bakanhğın’da Başkontrolörlükk Denetim Birimi Başkanlığı ve Genel Müdürlük yaptı.

Yabancı dil olarak İngilizce ve Arapça bilir.

HÜSEYİN ÇAKIR

ÖZGEÇMİŞİ VE MESLEKİ KARİYERİ

1972 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Ankara’nın çeşitli okullarında tamamladı. 1989’da Liseyi Ankara Kurtuluş Lisesinde, 1994’de Lisansı, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümünde, 1999’da Yüksek Lisansı, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Eğitimi Ana bilim dalında, 2006’da Doktorayı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi bilim dalında tamamladı.

Ankara Mamak Lisesinde ve İzmit Anadolu Kız Meslek Lisesinde Bilgisayar Öğretmenliği yaptı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Anabilim dalında 1996 yılında Araştırma Görevlisi, 2002 yılında Öğretim görevlisi ve 2009 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. YÖK tarafından 2013 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı.

KOSGEB Personeline, Milli Eğitim Bakanlığı (Hizmet içi Eğitim) Formatör Bilgisayar Öğretmenlerine, Kalkınma Bankasına, Orman Bakanlığı Personeline, Özel Çevre Koruma Kurum Başkanlığı Personeline, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Personeline, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeline, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeline, Türk Telekom’da çalışan bir kısım mühendislere Bilgisayar Eğitimi ile ilgili ders verme görevlerinde bulundu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda, Adalet Akademisi'nde seminerler verdi.

2006-2007 yıllarında Gazi Üniversitesi Bilişim Kurulu Üyeliği yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı “Çocuklarda Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimi (VerGİBilir)”, “DenizTemiz Derneği TURMEPA Sınırsız Mavi”, Solo “Kişisel Hijyen Eğitimi” ve “Avrupa Birliği Hayat Boyu öğrenme Ldv Ortaklık (Polonya, İsveç)” Projelerinde yer aldı. Ayrıca, 2010-2013 tarihlerinde Ebiko Uluslararası Bilişim Olimpiyatı Juri Üyeliği yaptı.

Gazi Üniversitesinde Lisans düzeyinde Bilgisayar ile ilgili çeşitli dersler vermekte, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsünde “Mobil Teknolojiler için Yazılım Geliştirme Teknikleri” ve ”İleri Web Teknolojileri ile Uygulama Geliştirme”, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde “Adli Bilişim ve Bilişim Suçlarıyla Mücadele Teknikleri” ve “Adli Bilimlerde Yapay Zeka Teknikleri” adlı Yüksek Lisans dersleri vermektedir.

Ulusal ve Uluslararası 25’e yakın makale ve bildirisi, yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Adli Bilimler kitabında Adli Bilişim ve Adli Animasyon bölümleri olmak üzere iki bölüm yazmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı çerçevesinde, okullarda okutulacak olan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” dersi için editörlük yaptı.

2009–2013 yıllarında, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı yapmaktadır.

Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tasarım ve Kodlama: İbrahim Çayır