MENÜ GURUBUMUZ
Kategoriler
ZİYARETÇİLER
Bu Günkü Ziyaretçilerin Sayısı: Toplam Ziyaretçilerimiz Sayısı: Sitemizdeki Online Ziyaretçiler: Sitemizdeki Online Kullanıcılar:
ONLİNE ZİYARETÇİ
Takvim
Mart 2019
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tarihsel Ajandamız
Video Arşivi
ETKİNLİKLERİMİZ
Video Arşivi
SIRADAKİ ETKİNLİK
VİDEO ARŞİVİMİZ
Video Arşivi
SLİDES ARŞİVİ
Video Arşivi
Başka Bir Arzunuz
Facebook Paylaşımı


KİME BAĞLIYIZ
Site Linklerimiz
Çankırı Çandef Orta Bir
Tıkla Foruma Üye Ol
Üye Ol
Türk Medya
Türk Medya
Canlı Destek Hattı
www.isyazilim.com
FacebookTwitterEmailPrintShare

DERNEĞİN YÖNETİMİ

DERNEK GENEL BAŞKANI

MADDE-34  : a.  Dernek genel başkanı, genel kurul kararlarını uygular, genel merkez yönetim kuruluna başkanlık yapar. Genel

merkez yönetim kurulunun kararlarını uygular. Dernek tüzüğünün kendisine yüklediği diğer görevleri yapar ve yetkileri

kullanır.

         b.   Dernek genel başkanı birden fazla şubenin bulunduğu büyük illerde genel merkez yönetim kurulu kararı ile il

şube başkanlarından birini il teşkilat başkanı olarak atar. Bu suretle atanan il teşkilat başkanlarının görev ve yetkileri

genel başkanlıkça belirlenir.

         c-.  Genel başkanın yokluğunda;  2 nci başkan  kendisine vekalet eder.

         d.   Genel başkanlıkta bir boşalma meydana geldiğinde ise, olağan veya olağanüstü genel kurul toplanıncaya kadar 2

nci başkan , genel başkan sıfatını alır ve onun tüm yetkilerini kullanır. Genel merkez olağan genel kurul toplantı tarihine

bir yıldan fazla zaman var ise yönetim kurulu üç ay içerisinde genel kurulu, genel başkanını seçmek amacıyla olağanüstü

toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULLARI

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE-35 :  Genel merkez yönetim kurulu, dernek genel kurulundan sonra en yetkili organdır. On asıl, on yedek üyeden oluşur.

Derneği temsil yetkisi genel merkez yönetim kuruluna aittir. Kurul, genel başkana veya genel başkanla birlikte üyeleri

arasından bir kaçına temsil yetkisi verebilir. Dernek şubelerinin  ve temsilciliklerinin açılmasına karar ve kurucu üyelere

bu konuda yetki verir. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait plan – program ve 

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işlemleri yapar ve yetkileri

kullanır.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI
VE GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE-36 : Dernek genel kurulunda seçilen genel merkez yönetim kurulu, genel kurulun kapanışını izleyen gün toplanarak

gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel başkan bu toplantıda genel merkez başkanlıklarını oluşturmak ve görev

bölümü yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından genel başkanının teklifi ve yönetim kurulu kararı ile ; aşağıdaki

görevlere birer görevli seçer, bir üyeye birden fazla görev verebilir veya gerektiğinde görevlileri değiştirebilir veya

görevden alabilir.

a.          2 nci Başkan

b.          Genel Sekreter

c.          Teşkilat Başkanı

d.          Genel Muhasip

e.          Sosyal Hizmetler  ve Dış İlişkiler Başkanı

f.          Basın Yayın Başkanı Ve Dergi Müdürü

Şubelerde, şube başkanı buna benzer bir görevlendirme yapar.

Genel merkez yönetim kurulu bundan sonraki toplantılarını ayda bir yapar. Gerekli hallerde genel başkanın çağrısı üzerine

olağanüstü de toplanır. Toplantılar genel başkan ve üyelerin yarısından bir fazlasıyla yapılır. Kararlar toplantıda

bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olursa genel başkanın bulunduğu taraf geçerli sayılır. İvedi kararı gerektiren

hallerde genel merkez yönetim kurulunun toplanmasına gerek kalmadan üyelerin yazılı oyları alınmak suretiyle de karar

alınabilir. Bu kararın geçerliliği, üyelerin oy çokluğu ile mümkün olur.
Toplantılara merkez denetim kurul başkanı, bulunmadığı hallerde denetim kurulundan bir üye davet üzere katılabilir. Bunlar

gerektiğinde bir mütalaa  ve teklifte bulunabilir. Hukuk müşaviri, genel merkez başkanlar toplantısı ve  yönetim kurulu

toplantılarına  katılır. Ancak denetim kurulu ve hukuk müşaviri oylamaya katılamazlar.

         Genel merkez başkanlıklarında görevli yönetim kurulu üyelerinden istifa suretiyle ayrılanların yönetim kurulu

üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine sıradaki yedekten üye çağrılır.

         Sosyal hizmetler ve dış ilişkiler başkanlığı için yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri içinde yeteri derece yabancı

dil (İngilizce) bilen üye bulunmaz ise TESUD asıl üyesi olmak şartıyla ve mümkünse çağ içi bir üye tayin edilir ve ilk

yönetim kurul toplantısında onay alınır. Bu üye genel merkez başkanlıkları koordine ve yönetim kurul toplantılarına katılır

fakat oy hakkı yoktur.

         Genel merkezde görevli başkanlıklar işleri koordine etmek maksadıyla genel başkan veya 2 nci başkan başkanlığında

bir gündeme bağlı olarak yönetim kurulu toplantısından bir hafta önce ve gerektiğinde her zaman toplanabilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-37 : Şube yönetim kurulları, şube başkanı dışında en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Şube yönetim kurulları genel kuruldan sonra şubenin en yetkili organıdır. Bulunduğu yerde derneği temsil yetkisi yönetim

kuruluna aittir. Kurul bu yetkisini isterse başkana veya başkanla birlikte üyeleri arasından bir kaçına verebilir. Kurul

ayrıca gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. Şubeyi

dernek genel kurulu ve genel merkez yönetim kurulu kararları ile kendi  genel kurulunun karar ve direktiflerine, tüzük ve

ilgili yasa hükümlerine göre yönetir.

Yönetim kurullarında görev alan yetkililerin görev ve sorumlulukları İç Çalışma Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde

yürütülür.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI TOPLANTISI
VE GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE-38 : Şube Yönetim Kurulları Toplantısı :

         a.  Şube yönetim kurulları, genel kurullarında seçilmelerini izleyen hafta içinde şube başkanının başkanlığında ilk

toplantısını yaparak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.  

         b.  Bu toplantıda şube başkanı yönetim kurulu üyeleri arasında bir görev bölümü yapar. Kayıtlı üyeler arasında

hukukçu varsa bir de hukuk müşaviri seçer. Ancak hukuk müşaviri yönetim kurulu içinde değildir. Protokol işleri sekreter üye

tarafından yürütülür.   

         c.  Yönetim kurulunda üyeler arasında muhasebe ve mutemetlik işlerini yürütecek kimse olmazsa, yönetim kurulu 

kararı ile dernek üyeleri arasından bir kişi görevlendirilir. Üyeler arasında da bu görevleri yapacak kimse bulunmazsa yine

yönetim kurulu kararı ile dernek dışından ücret karşılığında bir muhasip veya mutemet ile çeşitli hizmetler için personel

çalıştırılabilir.    

         d.  Şube yönetim kurulu ayda bir toplanır. Gerekli hallerde birden fazla toplanır.
 
         Yönetim kurulları başkan ve üyelerin yarısından bir fazlasıyla toplanır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile

alınır. Oylar eşit çıkarsa başkanın katıldığı taraf geçerli sayılır. Bu toplantılara şubelerin denetim kurulu başkanları, o

bulunmadığı hallerde denetim kurulunun bir üyesinin katılması istenebilir. Denetim kurulunda toplantıya katılan kimse gerekli

görüş ve tekliflerde bulunabilir, ancak oylamaya katılamaz.   

         e.  Şube başkanının yokluğunda kendisine 2 nci başkan vekalet eder. Şube başkanlığında bir boşalma meydana

geldiğinde ise olağan veya olağanüstü genel kurul toplanıp seçimler yapılıncaya kadar 2 nci başkan şube başkanı sıfatını alır

ve onun tüm yetkilerini kullanır.    

         Genel kurul toplantı tarihine bir yıldan fazla zaman var ise, yönetim kurulu üç ay içerisinde şube başkanını seçmek

amacı ile genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULLARI İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE- 39       : Tüzük’te yazılı dernek organlarından birine seçilmiş bulunan üyeler,  derneğin bu tüzükte yazılı başka

organlarında görev alamazlar. Bir üyenin birden fazla organ üyeliğine seçilmeleri halinde, seçilen  kişi bu görevden birini

tercih eder, diğerlerinden istifa eder. Ancak, şube başkanları (seçildikleri takdirde) genel merkez yönetim kurulunda görev

alabilirler.  

                   Yönetim kurullarında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde seçim tutanaklarındaki sıraya göre yedek

üyelerden doldurulur. Ancak üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de  getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından

aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya

çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde bir üyenin başvurması üzerine, mahalli mahkeme, dernek üyeleri arasından seçeceği üç

kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

İst Merkez Yönetim
Ank Şube Yönetim
DERNEK BAŞKANI
Başkan
ŞUBE BAŞKANI
Başkan
KAYDER TEMSİLCİSİ
Yönetici
KÖY MUHTARIMIZ
Muhtar
Köy Ağamız
Ağa
Rastgele Resim
Resim
SEÇİLMİŞ RESİM
Evet
HER DOĞAN İÇİN
Evet
2017 büyük buluşma
BASIN HABERLERİMİZ
Video Arşivi
BÜYÜK BULUŞMA
Büyük Buluşma
SOHBET PROGRAMLARI
Sohbetlerimiz
SIRADAKİ PROGRAM
Programımız
RADYO DİNLE
Radyo
Kutlama Alanı
Kutlama
İMSAKİYE 2017
İmsakiye
HAYIRLI RAMAZANLAR
Ramazan
Üçaylar Takvimi
Ramazan
Duyuru Panosu
MEHMET TOROMAN
ABDULLAH ÇOŞKUN
SEYİT BÜLBÜL
ASKER EĞLENCESİ
30 OCAK CUMARTESİ SAAT 19:00'DA DERNEĞİMİZDE YAPILACAKTIR HERKES DAVETLİDİR
HAVA DURUMU
Reklamlar
Reklam Reklam Reklam Reklam Reklam Reklam
Rastgele Video
::BAŞKANIMIZ NİKAH KIYARMI?:: Tam ekran izleyebilmek için video çalışırken üzerinde çift tıklayınız.
Gazete Manşetleri
İsminizin Bilgileri
Adınızı Didikleyelim: